Traducció

Traduccions escrites de tot tipus i de tots els àmbits temàtics

Correcció

Tota mena de correccions d’estil i ortotipogràfiques

Interpretació

Simultània, consecutiva, rodes de premsa…

Transcripció

Transcripcions de fitxers d’àudio i vídeo

Redacció d’actes

Conversió de transcripcions a format d’acta

Altres

Consulta breu per telèfon, traducció/correcció in situ, maquetació…