AVÍS LEGAL PER A LA PÀGINA WEB

www.mannerstraduccions.cat

 

Identificació

Aquest lloc web és titularitat de MANNERS TRADUCCIONS, SL (d’ara endavant, MANNERS TRADUCCIONS), amb CIF B63414734, domicili al carrer Manresa, 8, 1r 1a, 08003 de Barcelona, telèfon 93 488 59 68 i correu electrònic traduccions@mannerstraduccions.cat.

Propietat intel·lectual i industrial

El disseny del web i els seus codis font, logotips, marques i altres signes distintius que hi apareixen pertanyen a MANNERS TRADUCCIONS i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.

Responsabilitat dels continguts

MANNERS TRADUCCIONS no es fa responsable de la legalitat d’altres llocs web de tercers des dels quals es pugui accedir al portal, ni tampoc de la legalitat d’altres llocs web de tercers que puguin estar vinculats o enllaçats des d’aquest web.

MANNERS TRADUCCIONS es reserva el dret a fer canvis en el lloc web sense avís previ, a fi de mantenir-ne actualitzada la informació, mitjançant l’addició, modificació, correcció o eliminació dels continguts publicats o el disseny del web.

MANNERS no és responsable de l’ús que tercers puguin fer de la informació publicada al web, ni tampoc dels danys o les pèrdues econòmiques, materials o de dades que de manera directa o indirecta pugui provocar l’ús d’aquesta informació.

Reproducció de continguts

Queda prohibida la reproducció total o parcial dels continguts publicats en aquest lloc web sense el consentiment de MANNERS TRADUCCIONS.

Protecció de dades personals

En compliment del que preveu el Reglament europeu de protecció de dades (Reglament UE 2016/679), s’informa que les dades de caràcter personal que es recopilen directament de l’usuari a través del web seran tractades de manera confidencial i quedaran incorporades als fitxers dels quals és responsable MANNERS TRADUCCIONS, amb les finalitats que es detallen per a cada fitxer al Registre General de Protecció de Dades, on es troben degudament inscrits els fitxers. Les dades recopilades només es podran cedir en els supòsits previstos legalment o amb el consentiment de l’interessat. Les dades personals seran conservades durant el temps que estableixi la legislació vigent o fins que se’n sol·liciti la supressió. No seran cedides a tercers ni se’n preveu la transferència internacional. Els interessats poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, limitació, portabilitat i oposició escrivint a MANNERS TRADUCCIONS, SL, al c/ Manresa, 8, 1r 1a, 08003 de Barcelona, o al correu electrònic traduccions@mannerstraduccions.cat. També poden exercir la tutela dels seus drets davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Llei aplicable

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que componen aquest avís legal, així com qualsevol altra qüestió relacionada amb els serveis i la informació de la pàgina web, serà la llei espanyola.

Per a la resolució de qualsevol conflicte, les parts se sotmeten d’acord mutu als jutjats i els tribunals de la ciutat de Barcelona.